Orgány SUD

Orgány SUD podle stanov jsou:

a) valná hromada jako orgán nejvyšší
b) výbor jako orgán výkonný
c) předseda jako orgán statutární

 

Valná hromada je nejvyšším orgánem SUD. Valná hromada je složena ze statutárních zástupců, popřípadě jiných pověřených zástupců členských subjektů SUD (dále i jen účastníci valné hromady). Členský subjekt může zastupovat vždy jen jeden zástupce.

Výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti SUD v období mezi zasedáními valné hromady.

Předseda je statutárním orgánem SUD. Předseda zastupuje samostatně SUD, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výboru.