Předseda

Statutární zástupce

Zbyněk ŠIMÁKPředseda je statutárním orgánem SUD. Předseda zastupuje samostatně SUD, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výboru. V případě, že předseda zastupuje SUD v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit SUD škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

Předseda podepisuje za SUD tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu SUD připojí svůj podpis.

V případě, kdy předseda z jakéhokoli důvodu nemůže SUD zastupovat a tyto důvody jsou přechodného rázu, zastupuje SUD v rozsahu jednání statutárního orgánu místopředseda.

Funkční období předsedy je čtyřleté s výjimkou uvedenou v bodě 3.3. stanov SUD.