Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem SUD. Valná hromada je složena ze statutárních zástupců, popřípadě jiných pověřených zástupců členských subjektů SUD (dále i jen účastníci valné hromady). Členský subjekt může zastupovat vždy jen jeden zástupce.
 

Do působnosti valné hromady náleží zejména:

a) rozhodnutí o zrušení SUD s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky SUD; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výboru,
c) volba a odvolání členů výboru
d) projednání a schválení zprávy o činnosti výboru,
e) schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,
f) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem SUD