ZPRÁVA ze zasedání VV ČUS dne 11. 3. 2014

15.03.2014 19:02

Tisková zpráva

Zdroj: www.cuscz.cz

Předseda ČUS Miroslav Jansta informoval VV o postupech k získání finančních prostředků pro sport a ČUS v roce 2014, ze všech zdrojů, včetně úsilí o navýšení loterních zdrojů eliminací nelegálních sázek a zvýšením odvodů z loterií. Dále informoval o záměru MŠMT využívat role SCS ČUS a zřídit pro sport v krajích a regionech na ministerstvu samostatného pracovníka, za účelem posílení funkce SCS ČUS v krajích a okresech.

Jansta také popsal funkci a složení České Rady pro sport, zřízené ministerstvem. ČUS bude mít v radě dva zástupce, dále je v radě zastoupen ČOV, největší sportovní svazy a politické strany. Výkonný výbor schválil nominaci Marka Hájka za ČUS do Rady.

Předseda dále referoval o jednáních na MŠMT k rozdělení prostředků v jednotlivých dotačních programech a o postupném navýšení rozpočtu MŠMT na rok 2014 o 300 mil. Kč s tím, že o dalších 300 mil. se jedná tak, aby z navýšení bylo více dislokováno do SK/TJ na údržbu a provoz. Podle informací Miroslava Pelty MŠMT vypíše 2. kolo žádostí o státní podporu pro svazy na investice, aby byly investovány prostředky účelně, do klubů, kde je to skutečně potřeba. Tyto dotace budou realizovány prostřednictvím národních sportovních svazů.

VV projednával návrh programu, organizační záležitosti i seznam hostů na dubnovou valnou hromadu ČUS. Na jednání byla rovněž zpráva o hospodaření a majetku ČUS k 31.12. 2013. Předmětem jednání byl rovněž rozpočet pro rok 2014. Materiál představil Pavel Benda, vyzdvihl změnu oproti předchozím verzím, úpravu částky, plánované pro daňové povinnosti a úpravu rozpočtu LA Zadov, z důvodů nižších tržeb v lednu až březnu 2014, ovlivněných nepřízní zimního počasí.

VV na svém jednání řešil také návrh na prodej Staromísečné a Novomísečné chaty, materiál bude dokončen po uzávěrce výběrového řízení. Valné hromadě bude předložen návrh na odprodej nejvýhodnější nabídce.

Členové VV se zabývali i návrhy na přijetí nových členů do ČUS a probrali  předběžné výsledky hospodaření jednotlivých společností.