Vyšší odborná škola České unie sportu oslavila 10. výročí vzniku naučnou toulkou po Praze

26.05.2014 19:26

Tisková zpráva

Zdroj: www.cuscz.cz

VOŠ ČUS oslavila 10. narozeniny netradiční akcí Naučná toulka Prahou aneb Po stopách velikánů historie Českého sportu.  Studenti se proměnili ve velikány českého sportu a v dobových kostýmech na deseti místech Prahy, které se vážou k velkým sportovním počinům a osobnostem českých sportsmenů z přelomu 19. a 20. století, připomínali kolemjdoucím i soutěžícím historii českého sportu.

Účastníci se tak mohli seznámit hned na startu na Ovocném trhu s „all-round“ sportovcem Emerichem Rathem, který  v místě dnešní Pánské pasáže měl první obchod se sportovním zbožím.  Na dalších stanovištích, která museli účastníci vyhledat podle stanovené trasy v mapce se dále poznali s prvním českým učitelem tělocviku Janem Malýpetrem, českým Herkulesem Gustavem Frištenským, zápasníkem a cvičitelem Fridolínem Hoyerem a dalšími. VOŠ ČUS vychovává manažery pro české sportovní prostředí a tak nemohl být zapomenut další všestranný sportovec Josef Rössler Ořovský, který se zasloužil o založení mnoha sportovních klubů v Čechách v první polovině 20. století a dokonce byl se svým bratrem Karlem prvním českým lyžařem, který sjel na lyžích Koňský trh – dnešní Václavské náměstí.

Poslední desáté stanoviště čekalo na účastníky přímo před sídlem školy na Strahově. Pokud předložili mapku a prokázali se na ní razítky ze všech deseti stanovišť, mohli se zúčastnit slosování o velmi lákavou cenu, kterou za finanční podpory MHMP, bylo elektrokolo.

Vyšší odborná škola ČUS vyučuje již desátým rokem vzdělávací obor Management tělesné výchovy a sportu. V tříletém denním studiu a dálkovém čtyřletém studuje v současné době necelá stovka posluchačů. Současný management školy je ve vedení necelé tři roky a za tuto dobu udělal velký kus práce, jak po stránce interiérové - co se týká vnitřních prostor školy a vybavení, ale i po stránce úrovně výuky. Plánuje také rozšíření studijních programů.

„Chtěli bychom jeden v oblasti Wellness-Balneo a druhý z oblasti Rekreologie. Vzdělávací program je třeba co nejdříve předložit k akreditaci na MŠMT, už se naplno připravuje a první budoucí manažeři s touto specializací by tak mohli absolvovat již v roce 2018,“  upřesňuje záměry ředitel školy  Jan Hejma

„Jsem moc rád, že vedení školy hledá nové atraktivní směry, jak výuku na Vyšší odborné škole rozšířit a nabídnout tak zájemcům o studium atraktivní a v současné době populární  obory, které jim umožní se v budoucnu lépe uplatnit na trhu práce“, chválí záměry ředitele  předseda České unie sportu Miroslav Jansta.

„Školu založilo v roce 2004 bývalé vedení ČSTV, které tížilo, že se na řídící funkce do vedení svazů a tělovýchovných jednot dostávají bývalí sportovci, kteří sice znají perfektně sport a dřinu, už ale málo vědí o ekonomice, řízení, marketingu či legislativě.  Byrokratických překážek pro řízení sportovních organizací neustále přibývá a odstranit je prakticky nelze, jen se musí překonávat a je potřeba vědět jak na to,“, vysvětluje záměr zřizovatelů školy Jan Boháč, generální sekretář České unie sportu, pod kterou Vyšší odborná škola patří.