Vyšel nový Zpravodaj ČUS č. 5/2014

12.06.2014 15:06

Zpravodaj ČUS č. 5/2014

Zpráva z jednání VV ČUS - ze dne 13. 5. 2014 (str. 2)
Sloupek Miroslava Jansty - Autorita není nadvláda shora (str. 3)
Sport a čerpání prostředků z evropských zdrojů (str. 4)
Vyjádření generálního ředitelství - Odměna za činnost rozhodčího (str. 6)
Nová přihláška pro vstup do Okresních sdružení ČUS (str. 7)
Církevní restituce a sportovní zařízení (str. 8)
Sport má podporu z loterií (str. 9)
Senioři sportují stále víc (str. 12)
Statistika ČUS - vybrané sportovní hry (str. 13)
Bulletin ADV ČR -Sir Reedie varuje Brazilce, Biologické pasy sportovců (str. 15)
Pojištění pro organizované sportovce-Kooperativa (str. 17)
Sportuj s námi - Kalendář akcí červen / červenec (str. 19)
Blahopřejeme (str. 21)