Informace z jednání VV ČUS konaného dne 14. 1. 2014

24.01.2014 13:53

Tisková zpráva

Zdroj: www.cuscz.cz

V aktuální informaci předsedy referoval Miroslav Jansta o jednáních s novou politickou reprezentací o budoucnosti financování sportu v ČR.  Česká unie sportu prostřednictvím svého předsedy žádá o značné navýšení finanční podpory sportu v novém funkčním období vlády. Splnění požadavků je podle předběžných jednání reálné a mělo by v budoucnu zajistit objemy financování národních sportovních svazů  i funkční územní  struktury ČUS.

Po projednání předloženého návrhu rozhodl Výkonný výbor v souladu se Stanovami ČUS o svolání 29.valné hromady ČUS.  Ta se bude konat dne 26.4. 2014 v Nymburce. Schválen byl současně i harmonogram příprav VH ČUS a předběžný návrh programu. Generální ředitel ekonomických agend ČUS Pavel Benda přednesl zprávu o hospodaření a o majetku ČUS k  31.12.2013, která bude po zapracování připomínek součástí písemných podkladů pro delegáty VH.  Výbor projednal též návrh rozpočtu ČUS pro rok 2014 s tím, že návrh bude do jeho předložení VH aktualizován o případné nové informace či rozhodnutí MŠMT o státní podpoře sportu.

Generální sekretář ČUS Jan Boháč představil připravený Projekt ČUS „Sportuj s námi“, včetně dokončeného kalendáře akcí pro rok 2014, sestaveného ve spolupráci s manažery krajských organizací ČUS a okresními sdruženími. Projekt již odstartoval prvními lednovými akcemi. Jeho záměrem je motivovat veřejnost k širšímu aktivnímu zapojení do sportovních aktivit v četných, pestrých a přitažlivých, nejen soutěžních, podobách. Je zaměřen zejména na sportovní a pohybové aktivity dětí a mládeže, ale také na generace dospělých a seniorů. Měl by ke sportu přitáhnout neregistrované sportovce, amatéry i rodiny s dětmi. Organizátoři akcí zařazených do projektu obdrží na jejich pořádání státní příspěvek, který bude ČUS distribuovat po přidělení státní dotace od MŠMT.

Dále Výkonný výbor schválil po projednání zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na prodej Staromísečné a Novomísečné chaty, které vlastní ČUS v Krkonoších a seznámil se s novými informacemi o využití zdrojů fondů EU pro sport, kde  byla navázána spolupráce ČUS s poradenskou agenturou. Ta již doporučila konkrétní možnosti vypsané pro Středočeský kraj, dále program pro malé obce a vzdělávací program ERASMUS+, který administruje Evropská komise přímo z Bruselu. Příští schůze VV ČUS se bude konat 25.2.2014.