Dvě největší sportovní organizace v zemi ukončily soudní spor a vsadily na společný postup

08.09.2014 10:39

Tisková zpráva ze dne 5. září 2014. Více na www.cuscz.cz

Česká unie sportu a Sdružení sportovních svazů ČR podepsaly memorandum o vzájemné spolupráci.

 

Představitelé dvou největších střešních sportovních organizací v České republice – České unie sportu (ČUS) a Sdružení sportovních svazů ČR (Sdružení) – zastupujících naprostou většinu sportovních svazů, klubů a tělovýchovných jednot dnes podepsali memorandum o spolupráci a součinnosti. Na celostátní, krajské a regionální úrovni tak budou nyní společně vytvářet podmínky nejen pro rozvoj sportu na všech výkonnostních úrovních, ale také pro zapojení široké veřejnosti do pohybových aktivit.

 

Česká unie sportu sdružuje v 74 národních sportovních svazech 1 300 000 členů, Sdružení sportovních svazů ČR v sedmnácti svazech 630 000 členů, což celkově představuje  95 % registrovaných sportovců v České republice.

 

„Toto memorandum znamená milník českého sportu. Dvě největší sportovní organizace v zemi odhodily vzájemnou rivalitu, vyřešily dlouholetý soudní spor a rozhodly se pro společný postup při rozvoji nejen celostátního, ale především regionálního sportu. V poslední době často slyšíme, že český sport volá po sjednocení. Toto je konkrétní a praktický případ, jak prospěšně využít vzájemné synergie,“ říká Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

 

Memorandum specifikuje spolupráci nejen v oblasti administrativní, organizační, technické či metodické, ale také například v koordinovaném přístupu při jednání s orgány veřejné správy při získávání finančních prostředků, grantů nebo zkvalitňování sportovního zázemí. Předpokládá se také společný postup v otázkách legislativních a právních. Krajská  Servisní centra sportu ČUS budou nově poskytovat služby také organizacím a členům  Sdružení, počítá se i s vhodným personálním propojením.

 

„Jsem přesvědčen, že tato dohoda nezůstane pouze na papíře, ale že bude naplňována na všech úrovních a že brzy přinese také konkrétní výsledky. Situace zejména s financováním sportu v České republice není jednoduchá a právě rozdrobená aktivita při získávání prostředků na sport se nesetkávala s patřičným efektem. Naopak společné úsilí při jednáních s orgány veřejné správy na všech úrovních výrazně posílí ekonomické fungování obou našich organizací. Také společné vužití servisních center na regionální úrovni bude efektivnější i levnější,“ doplňuje Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů ČR.

 

Servisní centra sportu jsou již dnes „centry nabídky sportovních služeb“. Kromě koordinace pořádání sportovních aktivit umožňují rovněž kvalitnější fungování sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Navíc se podílejí na propagaci a rozvoji sportu ve školách a působí jako základny organizovaného i neorganizovaného rekreačního sportu.

 

Komplikace zapříčinila výstavba Sazka areny

V minulosti spolupráce mezi ČUS a Sdružením vždy fungovala bez problémů. Zkomplikovala ji však výstavba Sazka arény a především citelné ekonomické důsledky, které megalomanský projekt znamenal pro celý český sport.

 

Sdružení jako jediné z devíti akcionářů už na počátku varovalo, že společnost Sazka nebude v rámci výstavby arény schopna dostát svým slibům a tato smlouva pro něj představovala finanční záruku i pojistku.

 

V únoru 2013 rozhodl obvodní soud pro Prahu 6, že Český svaz tělesné výchovy (pozn. – ČUS je dnes jeho nástupnickou organizací) má zaplatit Sdružení sportovních svazů ČR 151,6 milionu Kč a úroky zhruba 30 milionů Kč. Tato částka se týkala smluvní záruky, kterou se ČSTV v roce 2004 zavázal, že v případě výpadku příjmů od společnosti Sazka v souvislosti s výstavbou multifunkční arény doplatí Sdružení příslušný rozdíl. Ten při tehdejším deklarovaném ročním výnosu Sazky pro sport ve výši jedné miliardy korun představoval 3,5 procenta z této sumy. ČUS však proti rozhodnutí soudu podala odvolání.

 

„Reálně hrozilo, že soudní jednání se povlečou bezvýsledně ještě další léta. Nakonec zvítězil na obou stranách zdravý rozum. Se zástupci Sdružení jsme se shodli na mimosoudním řešení problému, který zavinilo svým nezodpovědným přístupem bývalé vedení ČSTV, a v červenci letošního roku jsme podepsali dohodu o narovnání. Letitý soudní spor byl ukončen zpětvzetím žaloby,“ uvádí Miroslav Jansta.

 

Městský soud v Praze tak zrušil 18. srpna rozsudek soudu I. stupně a řízení zastavil. Soudní verdikt nabyl 4. září právní moci. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

 

„Také my se už nechceme vracet do minulosti, mnohem důležitější je ve snaze o lepší ekonomické i materiální podmínky českého sportu spojit síly. Právě ukončení tohoto sporu odstranilo veškeré překážky a umožnilo nastartovat užší a intenzivní spolupráci mezi oběma organizacemi. Slovo sportovců tak bude mít v tomto spojení nepochybně větší váhu,“ dodává Zdeněk Ertl.