Archiv článků

Zveřejnění účetní závěrky ve Sbírce listin

20.11.2018 09:04
Účetní závěrku za rok 2017 je potřeba zveřejnit do 30 dnů od jejího schválení příslušným orgánem spolku (podle stanov spolku), nejpozději však do konce následujícího roku (to v případě, pokud by se například nesešel nejvyšší orgán a účetní závěrka by se zveřejňovala jako procedurálně...

Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se SR za r.2018 (MŮJ KLUB)

16.11.2018 13:10
Na stránkách MŠMT byly uveřejněny podklady pro vyúčtování a vypořádání neinvestičních dotací 2018. Týká se všech příjemců dotací, kterým byla poskytnuta neinvestiční dotace na základě doručeného "Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace" (tedy i všem příjemcům dotace z Programu "Můj...

Přihláška do projektu ČUS - Sportuj s námi - 1.11. - 30.11.2018

01.11.2018 12:26
Přihlášení do projektu pro rok 2019 bude probíhat v termínu od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2018. Před vlastním sestavením kalendáře budou všechny obdržené přihlášky, v členění dle okresů, zaslány na příslušné okresní sdružení ČUS k doporučení, event. k doplnění chybějících...

Zpravodaj ČUS č. 8/2018

29.10.2018 13:42
Ke stažení ZDE Obsah Zpravodaje ČUS Str. 2.      Zpráva z VV ČUS 9.10.2018 4.      Česká unie sportu zorganizovala oslavy 100 let českého sportu 10.    Křest knihy 100 let českého sportu 11.    Reakce M. Jansty na článek v časopisu...

Podrobný návod na zpracování žádosti o dotaci z programu MŮJ KLUB 2019

23.10.2018 10:46
V návaznosti na vyhlášení neinvestičního dotačního programu MŮJ KLUB 2019 byl připraven podrobný návod na zpracování žádosti o dotaci v informačním systému MŠMT s názvem IS-SPORT.   V manuálu najdete informace o: registraci a přihlášení do systému IS-SPORT (určeno pro nové...

MŮJ KLUB - 7. část rozdělení finančních prostředků v dotačním programu

10.10.2018 12:39
  Porada vedení MŠMT na svém 39. jednání 2. října 2018 schválila návrh rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory sportu na období roku 2018 -  MŮJ KLUB. Jedná se o sedmou část rozdělení finančních prostředků, v rámci...

Projekt "ČUS - Sportuj s námi" bude pokračovat i v roce 2019

10.10.2018 12:29
Úspěšný projekt „ČUS – Sportuj s námi“ bude pokračovat i v roce 2019! Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit a s tím zvýraznit jméno ČUS jako garanta a podporovatele pohybových aktivit široké...

Výzva MŮJ KLUB 2019

01.10.2018 10:19
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2019 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se...

Výzva na podporu významných sportovních akcí pro rok 2019

01.10.2018 10:16
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu na podporu významných sportovních akcí pro rok 2019, která byla schválena poradou vedení 25. září 2018.    Výzva je zaměřena na podporu a zajištění financování VSA konaných v roce 2019 na území...

Zpravodaj ČUS č. 7/2018

20.09.2018 12:55
Zpravodaj ČUS č. 7/2018 Obsah Zpravodaje ČUS   Str.   2.    Zpráva z jednání Výkonného výboru České unie sportu 11.9.2018   4.    Rozhovor Miroslava Jansty – Buďme hrdí na český sport   6.    Největší momenty století českého sportu  ...
Záznamy: 1 - 10 ze 303
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>