Pozvánka na Valnou hromadu Sportovní unie Děčínska

03.11.2015 08:03

Pozvánka

na Valnou hromadu Sportovní unie Děčínska , konanou dne 19.11.2015 od 17 hodin ve velké zasedací místnosti Magistrátu Města Děčín – budova B1 (bývalý Okresní úřad), ul. 28.října 1155/2, Děčín 1.

 Program jednání:

 

1. Zahájení , volba mandátové a návrhové komise

2. Zpráva o činnosti VV Sportovní unie Děčínska

3. Zpráva mandátové komise

4. Hospodaření VV Sportovní unie Děčínska

5. Předložení stanov Sportovní unie Děčínska z.s.

6. Diskuze

7. Návrh usnesení valné hromady

8. Závěr         

  

V Děčíně 3.11.2015                                                               Zbyněk Šimák v.r.

                                                                                  Předseda Sportovní unie Děčínska