Ministryně školství seznámila sportovní prostředí s prioritami resortu v oblasti sportu

09.10.2015 15:13

Na setkání se zástupci sportovního prostředí, které ve spolupráci s Českou obcí sokolskou, Českou unií sportu a ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy uspořádal Český olympijský výbor, ministryně Kateřina Valachová detailně představila dva stěžejní materiály týkající se sportu: návrh novely zákona o podpoře sportu a Plán podpory sportu 2015–2017. „Podařilo se navýšit podporu sportu pro rok 2016 o půl miliardy. Pokládám to za první krok a budu pracovat na tom, aby na konci volebního období vlády mířila státní podpora k částce šesti miliard,“ řekla ministryně Valachová.

Hosty v největší tělocvičně pražského Tyršova domu přivítala starostka České obce sokolské Hana Moučková. Po vystoupení ministryně školství se zabýval financováním sportu také předseda ČOV Jiří Kejval. „Český sport trpí katastrofálním podfinancováním.

Přitom prostředky, které do sportu stát dává, se mu násobně vracejí – například každá koruna investovaná do sportu přináší roční úsporu 2,53 korun na veřejných výdajích spojených s léčbou nemocí způsobených nadváhou a obezitou,“ řekl Kejval a dodal: „Paní ministryni jsme s těmito fakty seznámili a vím, že jim přikládá velkou váhu a ve svých plánech s nimi pracuje. Nyní prochází legislativním procesem novela zákona o podpoře sportu a vládou byl schválen Plán podpory sportu do roku 2017. Jsou to historické okamžiky, které nás motivují pracovat ještě tvrději na tom, aby byl sport na centrální i regionální úrovni životaschopný a přispíval ke kvalitě života české veřejnosti, zejména dětí a mládeže.“

Předseda České unie sportu Miroslav Jansta navázal na téma přednáškou shrnující roli krajů a obcí ve financování regionálního sportu. Na závěr předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník upozornil na fakt, že sport je pevnou součástí společenské odpovědnosti a zdroje může čerpat také ze soukromých zdrojů. „Sportu by velmi pomohlo, kdyby společenská odpovědnost firem měla v České republice oporu v legislativě. Společnosti by pak měly zájem sportovní aktivity podporovat,“ uvedl Libor Varhaník, místopředseda ČOV pro ekonomiku a marketing.