Marcel Chládek: Podfinacovaný není jen sport, ale i české školství

07.10.2014 13:11

 

V polovině září 2014 proběhla v Praze veřejná rozprava o financování sportu. Mezi mnoha řečníky byl i ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek.

Jste  přítel sportu a děláte pro sport maximum, přesto jste vyslovil požadavek na dodržování určitých podmínek.  Proč jste jej vyslovil?

„Když jsem přišel na Ministerstvo školství, tak jsem byl překvapen, že  příběhy, které se vyprávěly o rozdělování peněz do oblasti sportu byly ve skutečnosti  ještě horší. Prakticky to vypadalo tak, že kdo  souzní a zná Frantu nebo Pepíka, tak  dotace dostane, když je nezná, tak je nedostane. Proto jsem již prvními kroky nastavil nové financování sportu a nyní přicházím s dalšími kroky, kdy chceme investice rozdělit tak, aby žádosti posuzovala nezávislá komise, která žádosti oboduje a pak výsledek půjde do národní komise pro sport, do které mohou vstoupit všichni zástupci sportu. Dokonce jsem místo v komisi  nabídl všem politikům celého politického spektra. A tak každá strana, která je v Poslanecké sněmovně,  tam má svého zástupce a abychom mohli  pokračovat, tak mám tři podmínky.  Chci, aby ty dotace byly trasparentní, prostředky musí být adresné a musí být vidět, kam jdou, že to nejde přes prostředníka a pak musí být systémové  tak,  aby sport a jeho  financování bylo čitelné. Já jsem také slíbil, že kromě navýšení finančních prostředků o 800 milionů korun, které se již podařilo domluvit v rozpočtu na rok 2015, tak  chci dát také  300 milionů  korun do regionů, tak aby finance šly příslušným tělovýchovným jednotám a na podporu masovosti. Až pak to bude všechno transparetní a čitelné, tak tam těch 300 milionů  pošleme. Také  vzniká pracovní skupina  na úrovni ministerstva  pro celou oblast sportu, ve které zástupci jednotlivých subjektů budou vytvářet nové podmínky jak pro investice tak pro neinvestice  pro oblast sportu.“

V čem bude ta garance v nové legislativě anebo vše bude založeno na důvěře?

„Na důvěře to založeno být jenom nemůže,  i když důvěřuji mnoha lidem. Musí to být založeno i na  legislativě. Proto vzniká zákon o podpoře sportu a jeho financování. Je to také poprvé v historii, kdy se k tomuto zákonu bude moci vyjádřit  celé sportovní prostředí. Druhý krok je Národní rada. Pokud pak všichni zástupci sportovních odvětví  a politických subjektů uvidí, kam jdou prostředky, tak i   to je záruka transparentnosti.  Pak až to bude jasné,  transparentní, pak ty prostředky půjdou  přímo do regionů.“

Jak  docílíte, aby  peníze dostali i nadšenci z malých vísek?

„To zabezpečíme tím, že těch 300 milionů  korun nepůjde   přes svazy, ale z České unie sportu půjdou přímo do regionů a k tělovýchovným jednotám. Prostě ke konečným uživatelům.“

Ve financování sportu jsme v porovnání s evropskými zeměmi hodně pod průměrem. Jak  bychom mohli rychle evropského průměru dosáhnout?

„To je hudba budoucnosti nejenom v oblasti sportu, ale i v oblasti českého  školství. Protože  nejenom oblast sportu je podfinancována, ale i oblast školství. Jestliže   6,1 % hrubého domácího produktu je evropský  průměr, který jde do školství, tak  u nás to je  4 % hrubého domácího produktu.  U nás nyní vláda zvedla prostředky  pro školství na  4 miliardy. Tak lze navyšovat prostředky, ale za podmínek, že  financování bude účelné, jak do oblasti sportu,  tak i do oblasti školství.   Dá se říci, že to bude otázka dvou nebo tří, čtyř, pěti let, kdy jsme schopni navyšovat prostředky tak, aby v oblasti sportu a školství byla spokojenost.“

Sportovnilisty.cz