Kolik je vlastně v Česku sportovců?

17.08.2015 08:52

Kolik je vlastně v Česku sportovců? Jedenáct milionů už ne

Kolik je v Česku sportovců? Bizarní odpověď na tuto otázku svého času královsky pobavila tehdejšího ministra financí Miroslava Kalouska.

„Když nám sportovní svazy předložily žádosti o dotace, zaujalo nás, kolik vykazují členů. Dohromady to dalo 11,4 milionu sportovců," rozveselilo náramně ministra Kalouska. Zmíněné číslo totiž o 850 000 osob předčilo počet obyvatel státu.

Ministerstvo školství začalo v éře Marcela Chládka budovat spolu s Českým olympijským výborem reálnou databázi českých sportovců. "Po technické stránce je databáze připravená, naprogramovaná. Ještě ale probíhají jednání s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a tím se reálné spuštění databáze posouvá," vysvětluje Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.

Obsáhlý rozhovor právě s Jiřím Kejvalem přinášejí dnešní Hospodářské noviny. Klíčový muž českého sportu v něm mimo jiné garantuje, že čeští reprezentanti nyní rozhodně nedopují v žádném řízeném systému, jaký v zemi běžel v 80. letech.

Ale zpět k databázi sportovců. Důležité je u ní ono slovíčko "reálná". Znamená to, že tento nový moderní registr už by měl být budován například bez těch, co už sportování dávno zanechali, jenže z kartoték, v nichž se střádají seznamy členů jednotlivých sportovních asociací, takové "mrtvé duše" nikdo nikdy nevyškrtával.

"Mrtvé duše" léta nikomu nevadily. Naopak

A jednotlivým asociacím to tak naprosto vyhovovalo. Důvod? Jedním z ukazatelů, podle nichž se rozdělují státní dotace pro jednotlivé sporty, je totiž i velikost členské základny příslušné sportovní asociace.

Skutečně reálnou databází svých členů disponuje například florbal, velkým vzorem všem ostatním šel před nedávnem i český fotbal.

Ten podle starých registrů a matrik vykazoval takřka 600 000 členů. Poté, co FAČR přešel na elektronickou evidenci členství spojenou s placením členských příspěvků, vykazovala Peltova asociace zprvu zhruba 250 000 členů, dnes už se dostala až na číslo 320 000. Neregistruje totiž jako své členy pouze hráče, ale povinně i funkcionáře, trenéry, rozhodčí, maséry, dokonce i fanoušky.

Podobná součinnost v otázce budování reálných databází se nyní očekává také od dalších sportovních svazů a asociací. A těm se do toho logicky moc nechce. Obávají se, že reálné počty jejich členů se ukážou jako velmi nízké, což by mohlo znamenat, že by se jim oproti současnému stavu mohla výrazně snížit i státní podpora. Přičemž ty rozdílové peníze by se pak nejspíš přiřkly těm opravdu velkým a četným, tedy zejména fotbalu.

Když má Jiří Kejval odhadnout, kolik sportovců nakonec databáze napočítá, odvětí: „Reálně tu organizovaně sportuje tak 5 milionů lidí. Ale pozor! V téhle databázi budou zahrnuti jen sportovci, kteří budou odpovídat definici, jakou nakonec určí stát. Ta definice ještě není zdaleka určená, ale pro ilustraci řekněme, že by například mohlo jít o sportovce  od 6 do 36 let, u kterých bude ovšem zároveň průkazné, že se ročně zúčastnili alespoň čtyř závodů, zápasů, soutěží a podobně. Jen na tyhle sportovce, tedy na ty, kteří budou vyhovovat oné definici pro zařazení do této databáze, bude totiž stát jednotlivým svazům dotace uvolňovat. A sportovců, kteří by mohli splňovat tyhle podmínky, může být, myslím, v zemi nejvýš milion.“

Stopka od ochránců osobních dat

Jak jsme zmínili, databáze je podle Kejvalových slov technicky připravená a naprogramovaná. "Migrovali jsme tam zatím data ze sedmi svazů, včetně fotbalu, abychom si ověřili funkčnost. Databázi kontroluje ministerstvo školství a od tohoto měsíce funguje na serverech Státní tiskárny cenin, kde běží všechna státní data," vysvětluje Kejval.

Kdy se databáze uvede do plného provozu  - a jestli vůbec - to je ale ještě tak trochu ve hvězdách. "Na jednu stranu ministerstvu školství vytkla zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu, že v oblasti sportu je nedostatečně kontrolovaná členská základna. Na druhou stranu stále probíhají intenzivní jednání s Úřadem pro ochranu osobních údajů," vysvětluje Kejval.

A právě tady je podle všeho kámen úrazu. Podle informací Aktuálně.cz zaslal totiž Úřad pro ochranu osobních údajů k založení databáze sportovců odmítavé stanovisko. A teď se čeká na to, zda v průběhu dalších jednání případně změní názor.