Grant KÚ - Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže 2015

20.07.2015 18:51

Na webu Krajského úřadu byla zveřejněna výzva k podání žádosti na podporu sportovní činnosti mládeže v r.2015.

Jedná se o sdružené prostředky ČOV a Krajského úřadu. Formulář a podmínky žádosti naleznete na odkazu: https://www.kr-ustecky.cz/podpora-sportovni-cinnosti-deti-a-mladeze-2015/ds-99779/archiv=0&p1=204451

Záměr podpory ČOV a KÚ byl prezentován na Krajské veřejné konferenci České unie sportu v květnu t.r. (https://sportovniuniedca.webnode.cz/news/verejna-konference-v-usteckem-kraji-o-financovani-sportu-v-cr-a-koncepci-statni-podpory-sportu/)