Ekonomické výkaznictví v ČUS za r.2014

10.03.2015 10:56
V souvislosti s aktualizací Informačního systému ČUS se mění s
truktura informací o činnosti TJ/SK, která dozná nejen v oblastech evidence členské základny a evidence sportovních zařízení, ale i v oblasti ekonomického výkaznictví určitých změn.
Hlavní změnou je skutečnost, že nový informační systém bude fungovat tzv. on-line, což znamená, že informace budou zadávat jednotliví uživatelé v rámci speciálního přístupu (s možností kontroly a asistence OS ČUS).
Nově se změní i konstrukce ekonomického výkazu ČUS. Konstrukce výkazu bude vycházet ze „státního výkazu“ – Výčtu položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. v aktuálně platném znění a to jak pro podvojné účetnictví, tak pro jednoduché účetnictví (s úpravou některých údajů dle specifik jednoduchého účetnictví).
 
Znamená to tedy, že ČUS  pro potřeby vyplývající z Čl. II., odst. 9.d) Stanov ČUS nebude nadále vybírat výkaz v původní podobě Výkazu ČUS Úč 1-01.
SK/TJ, které vedou jednoduché účetnictví a používají původní výkaz jako přílohu daňového přiznání pro příslušný finanční úřad, mohou pro tento účel za rok 2014 použít ještě starý výkaz ČUS Úč 1-01, který naleznete na adrese:
 
 
Nový výkaz ČUS za rok 2014 již bude vyplňován v nové struktuře a následně zadán do Informačním systému ČUS.  Na začátku května by se měl spustit tento nový informační systém v zaváděcím režimu, v jehož rámci  se bude i nový výkaz zadávat.
Tento výkaz bude vytvořen i ve formátu MS Excel, ten ale nebude možné do Informačního systému importovat.
O spuštění IS a souvisejícím novém výkaznictví budou TJ/SK informovány.