Dotační programy Krajského úřadu na r.2015 - Sport 2015 a Volný čas 2015

16.01.2015 09:56

Dotační program „Sport 2015“

Předmět podpory

1. Sportovní akce mezinárodního, republikového a regionálního významu v Ústeckém kraji.
2. Sportovní soustředění pro děti a mládež.
3. Reprezentace mládeže Ústeckého kraje na sportovních akcích v ČR a zahraničí. 
4. Materiálně technické vybavení sportovních organizací se zaměřením na děti a mládež.

Zásady, elektronická žádost, více ZDE
 

Dotační program „Volný čas 2015“

Předmět podpory

Pravidelná a dlouhodobá aktivita dětí a mládeže a činnost jednotlivých organizací pracujících s dětmi a mládeží.

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování rozvoje dlouhodobých volnočasových aktivit v regionu vedoucích k
• vytváření nabídky volnočasových a dalších aktivit pro organizované i neorganizované děti a mládež
• široké a účinné propagaci účelného trávení volného času
• spolupráci jednotlivých organizací působících v oblasti dětí a mládeže
• nákup materiálu určeného k okamžité spotřebě a přímo souvisejícího s realizací volnočasové aktivity
• aktivnímu zapojení široké veřejnosti do volnočasových aktivit dětí a mládeže

Zásady, elektronická žádost, více ZDE